Suteikta parama

 

 Nr.  Paramos gavėjas  Suteikta parama (metai)
 Suteikta paramos suma Eur
 Trumpas suteiktos paramos tikslo aprašymas
 1.  LIETUVOS AGENTŪRA „SOS VAIKAI“ 2015 m. 539 Nelikvidinė mediena
 2. VšĮ „ŽALIOJI MEDIJA“ 2015 m. 500 Socialinis projektas „Kalėdinės žaidynės 2015 m“ socialinis projektas
 3.  LIETUVOS AGENTŪRA „SOS VAIKAI“ 2016 m. 605 Nelikvidinė mediena
 4. VšĮ AUKŠTAITIJOS RTR 2016 m. 300 Parama laidų ciklui apie kurčiųjų integraciją į bendruomenę
 5. LIETUVOS AGENTŪTA „SOS VAIKAI“ 2017 m. 979 Nelikvidinė mediena

 

error: Content is protected !!