Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) , kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“, el. paštas: asmensduomenys@sdg.lt, tel. Nr. +370 37 409982, kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įmonę teikiant prašymą:

Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“ rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Slapukų politika

error: Content is protected !!