Akcininkai:
Panevėžio miesto savivaldybė – 93,7 proc. akcijų
Juridiniai, fiziniai asmenys – 6,3 proc. akctjų

Bendrovės valdyba:
Pirmininkas – Jokūbas Leipus
Nariai: Orijana Mašalė, Romanas Kančauskas, Valdas Kavaliauskas, Daina Pilkauskienė, Darius Linkonas.

Administracija:
Direktorius – Arvydas Zapalskis
Vyriausioji buhalterė – Inga Jurgaitienė
Direktoriaus pavaduotojas statybai – Rimantas Šaučiuvėnas
Direktoriaus pavaduotojas apšvietimui – Stasys Kurulis

Bendrovės įstatai

error: Content is protected !!