Akcininkai:
Panevėžio miesto savivaldybė – 100 proc. akcijų

Bendrovės valdyba:
Pirmininkas – Jokūbas Leipus
Nariai: Romanas Kančauskas, Valdas Kavaliauskas, Daina Pilkauskienė, Darius Linkonas

Administracija:
Direktorius – Arvydas Zapalskis
Vyriausioji buhalterė – Inga Jurgaitienė
Direktoriaus pavaduotojas statybai – Rimantas Šaučiuvėnas

Bendrovės įstatai

error: Content is protected !!