Apie mus

Įmonė savo veiklą pradėjo 1964 m. liepos 1 d. kaip miesto tvarkymo darbus atliekanti įmonė. Sparčiai augant miestui kasmet didėjo ir darbų apimtys. 1995 m. rugpjūčio 31 d. valstybinė įmonė reorganizuota į
UAB „Panevėžio gatvės“.

Šiandien UAB „Panevėžio gatvės“ veiklos kryptis panaši – įmonė rūpinasi, kad miestas būtų tvarkingas ir patogus gyventi. Įmonė kloja miesto gatvių, įvažų į kiemus, aikščių, aikštelių, skverų, kiemų, šaligatvių dangas, rūpinasi jų taisymu; prižiūri miesto tiltus, krantines, miesto mažosios architektūros elementus, miesto fontanus, tvenkinius ir užtvanką; taip pat prižiūri miesto apšvietimo tinklus, miesto paviršinių nuotekų nuotakyną, įrengia jų inžinerinius įrenginius.

UAB „Panevėžio gatvės“ šiuolaikiška įmonė, sukomplektavusi ir nuolat atnaujinanti savo veiklai reikalingą automobilių ir spec. paskirties autotechnikos parką, mechanizmų, įrenginių ir įrankių bazę. Siekdama tenkinti augančius užsakovų reikalavimus miesto tvarkai ir didinti savo konkurencingumą įmonė skiria išskirtinį dėmesį atliekamų paslaugų kokybiniams rodikliams gerinti ir naujoms paslaugoms diegti.

Šiandien įmonėje dirba 70-ties kvalifikuotų specialistų kolektyvas. UAB „Panevėžio gatvės“ tikslas – sukurti darbo sąlygas ir darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi saugūs ir maksimaliai motyvuoti. Saugios darbo sąlygos – vienas iš veiksnių, padedančių pasiekti puikių kiekybinių ir kokybinių darbo rezultatų. Atsižvelgdama į besikeičiančius LR teisės aktų reikalavimus saugos ir sveikatos srityje įmonė nuolat gerina darbuotojų darbo bei sanitarines ir buitines sąlygas. Įmonės darbuotojų nuolatinį socialinį dialogą su darbdaviais plėtoja įmonės darbo taryba. UAB „Panevėžio gatvės“ siekia, kad darbuotojų profesinė veikla įmonėje skatintų jų nuolatinį tobulėjimą. Nuolat organizuojami įmonės darbuotojų mokymai, skatinamas jų dalyvavimas seminaruose, parodose.
Stabiliai dirbanti įmonė gali pasidžiaugti ir kasmet gerėjančiais finansiniais rezultatais.

error: Content is protected !!